გადახდის მეთოდი


შეკვეთის ღირებულების გადახდა შეგიძლიათ Unipay მეთოდის საშუალებით.


გადახდა Visa International პლასტიკური ბარათის მეშვეობით;

გადახდა Mastercard International პლასტიკური ბარათის მეშვეობით;

გადახდა American Express (AMEX) პლასტიკური ბარათის მეშვეობით;

გადახდა UniPAY-ის ელექტრონულ საფულის მეშვეობით.


ბარათით გადახდებზე რაიმე შეზღუდვა ხომ არ გაქვთ?


ბარათით გადახდის შემთხვევაში ერთი უნიკალური ბარათით, 24 საათში შეგიძლიათ განახორციელოთ მაქსიმუმ 10 შეკვეთა. ხოლო ერთი თვის განმავლობაში მაქსიმუმ 50 შეკვეთა. 


აღნიშნული შეზღუდვა წარმოადგენს გადახდის არხის მიერ დაწესებულ შეზღუდვას და არა Ease.Ge-ის მიერ დაწესებულ შეზღუდვას. 


მიუხედავად ამისა თქვენ შეგიძლიათ განახორციელოთ მეტი რაოდენობის შეკვეთები ერთი ან რამოდენიმე მომხმარებლით სხვადასხვა ბარათის გამოყენების შემთხვევაში.